Staat het antwoord op je vraag er niet bij? Stuur dan een mailtje naar info@goededoelenboeken.nl

 

Goede doelen

Het goede doel dat ik op het oog heb, is klein en nog onbekend. Is dat een probleem?

- Helemaal niet! Elk initiatief met een sociaal-maatschappelijk karakter komt als goed doel in aanmerking. Uiteraard rekenen we op de medewerking van de betrokken organisatie.

 

Boekproductie

Zijn er ook andere formaten mogelijk voor het boek en kan ik kleurenfoto's plaatsen?

- Doorgaans laten we de boeken op afroep printen. Daardoor is in principe elk formaat tot A4 mogelijk. Wel houden we het graag efficiënt, ter optimalisering van de opbrengst. Kleurgebruik is zeker een optie, al zal dat wellicht tot een hogere kostprijs en dus verkoopprijs leiden.

 

Mijn tekst is klaar, maar het opmaakprogramma op de pc heb ik niet onder de knie. Is dat erg?

- Geenszins! Wij beschikken over capabele vormgevers die binnenwerk en omslag drukklaar kunnen maken. Dat geldt ook voor de redactie/correctie van de tekst. Alles gaat in goed overleg en je ontvangt PDF-proeven van alle fasen van het proces.

 

Onze organisatie heeft eigen opmaakfaciliteiten. Kunnen we die inschakelen?

- Des te beter! Vooraf bespreken wij de eisen waaraan de PDF's moeten voldoen. Ook geven wij het materiaal door  voor omslag (barcode) en binnenwerk (de extra goededoelenpagina achter in het boek) zodat je die kunt integreren in de bestanden.

 

Rechten

Als ik in zee ga met Goededoelenboeken.nl, ben ik dan ook verplicht een volgend boek daar ook onder te brengen?

- Nee hoor! De auteur behoudt te allen tijde het auteursrecht en is voor het overige helemaal vrij om overeenkomsten te sluiten met andere uitgevers.

 

Van internet heb ik een paar leuke illustraties geplukt. Kan ik die gebruiken in mijn boek?

- Helaas! Afgezien van het feit dat dergelijke plaatjes meestal van inferieure kwaliteit zijn, moet je de rechthebbende altijd eerst toestemming vragen om zulk materiaal te gebruiken. Uiteraard respecteren wij de wet en verwerken wij alleen materiaal (teksten, foto's en andere illustraties) waarvan de herkomst bekend is en waarvoor we toestemming voor publicatie hebben.

 

Contract

Waarom is een contract nodig? Dat schept toch alleen maar verplichtingen?

- Hoewel we ons zo veel mogelijk conformeren aan standaards, is elk boekproject min of meer maatwerk. Alle afspraken leggen we vast in de uitgeefovereenkomst, zodat alle partijen weten waar ze aan toe zijn. Ligt het accent echter bijvoorbeeld op een eenmalige productie-order zonder distributie, dan is een contract niet nodig.

 

Financieel

Waarom kan Goededoelenboeken.nl niet een vaste vergoeding per verkocht boek doneren?

- De hoogte van de opbrengst wordt bepaald door een aantal factoren, zoals de uitvoering van het boek, het gekozen distributiekanaal en de verkoopprijs. Voor elk project zoeken wij samen met betrokkenen de ideale balans daartussen.